notebook

          างคนซื้อโน้ตบุ้คมาแล้วรู้สึกว่าใช้งานยังไม่คุ้มค่า มาดูไอเดียการปรับใช้โน้ตบุ้คให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับข้อไหนที่ท่านสนใจ รีบกลับบ้านไปทดลองทำทันที อย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นอุปสรรคของท่าน ในการลองสิ่งใหม่ๆครับ

หนึ่ง

-

สอง

สาม

สี่

ห้า

หก

เจ็ด

 แปด

เก้า

สิบ

สิบเอ็ด

edit @ 27 Apr 2008 01:01:32 by Itnow